TÄHELEPANU!

Seoses valitsuse otsusega kehtestada koroonaviiruse leviku peatamiseks eriolukord, lükkub teemanädal edasi. Õpitubade uue kuupäeva teatame esimesel võimalusel!

 

24. märts – õppepäev algklasside õpetajatele
Info ja registreerimine: heili[AT]tantsuteater.ee

 

kl 13:30-15:00 õpitoad
“Tants ainetundide rikastajana”
juhendaja Heili Lindepuu (Tallinna Tantsuteater)

Liikumine on meie elu lahutamatu osa. Ka koolitundides saab uusi teadmisi
omandada läbi erinevate kehaliste väljendusvahendite. Õpitoas saavad osalejad ise
katsetada, kuidas läbi liikumisülesannete muuta ainetunde põnevamaks ja
mitmekesisemaks, nii mõnelgi juhul anda õpilastele innustavam ja uudsem nurk
materjali omandamiseks.
Heili Lindepuu on koreograaf ja tantsupedagoog. Antud programm on valminud Eesti
Teatri- ja Muusikamuuseumis toimunud loovtantsu eriprogrammi tarbeks ning oli üks
paljudest tegemistest Innovaatilise õpetaja tiitli saamiseks.

 

“Häälekool”
juhendaja Jaanus Tepomees (teater Vanemuine)

Hääl on meie igapäevane tööriist, millele pööratakse tähelepanu alles siis, kui
sellega on probleemid. Kajavates ruumides ja suurte gruppide ees rääkides väsib
hääl sageli. Hääleaparaati (häält tekitavate lihaste ja organite süsteemi) saab aga
hoida ja treenida. Koos juhendajaga uuritakse korrektse hingamise põhimõtteid ja
jagatakse harjutusi hääleaparaadi soojendamiseks ning tugevdamiseks, tähelepanu
pööratakse ka häälehügieenile ja -tervisele.
Jaanus Tepomees on Vanemuise teatri draamanäitleja. Hetkel täiendab ta end
EMTA lavakunstikooli lavakõne ja teatripedagoogika magistrantuuris.

 

kl 15:15-17:00 praktiline seminar
“Etenduse kasutamine õppeprotsessis”
juhendajad professor Anneli Saro (Tartu Ülikool) ja Ivika Hein (Miina Härma
Gümnaasium)

Anneli Saro tutvustab erinevaid võimalusi, kuidas kasutada teatrietendust õppetöös
erinevates vanustes lastega.
Ivika Heina draamatöötoas tutvustatakse lastele sobivaid improvisatsiooniharjutusi ja
võimalusi nende abil minilavastust komponeerida. Kohapeal sündinud minilavastust
analüüsides omandatakse erinevaid võtteid lavastuse tagasisidestamiseks.
Ivika Hein õpetab Miina Härma gümnaasiumis eesti keelt, kirjandust ja draamat. Ta
on aidanud välja töötada draamaõpetuse ainekava uue riikliku õppekava jaoks ja
kirjutanud esimese draamaõpetuse käsiraamatu Eestis.
Anneli Saro on Tartu Ülikooli teatriteaduse professor. Ta on läbi viinud mitmeid
populaarteaduslikke koolitusi õpetajatele ning tunde koolis. Saro on
gümnaasiumiõpiku „Eesti teatrilugu“ üks autoreid ja mitme eesti keele õpiku
kaasautor.